حمایت مالی از عروض

استفاده از وبگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید، می‌توانید به ما کمک مالی کنید. با توجه به محدودیت‌های بانکی، حداقل مبلغ کمک 100 تومان است.

اگر دوست دارید نام‌تان به عنوان یکی از حامیان مالی عروض در همین صفحه درج شود، لطفا نام خود را هم بنویسید. نوشتن نام اجباری نیست.

لطفا فقط عدد مورد نظر را به تومان (بین 100 تا 10.000.000 تومان) بنویسید. مبلغ مورد نظر نباید اعشاری باشد.

122,000 تومان

جمع مبلغ کمک مالی تاکنون

آخرین حامیان مالی

ردیف نام حامی مبلغ حمایت تاریخ
1 مجید 1000 تومان سه شنبه 25 تیر 1398
2 مرید 1000 تومان سه شنبه 4 تیر 1398
3 محمد امین گودرزی 100000 تومان یکشنبه 26 خرداد 1398
4 نامشخص 10000 تومان چهارشنبه 22 خرداد 1398
5 نامشخص 3000 تومان شنبه 18 خرداد 1398
6 مصطفی مبارکی 1000 تومان چهارشنبه 15 خرداد 1398
7 نامشخص 1000 تومان آدینه 3 خرداد 1398
8 نامشخص 5000 تومان آدینه 3 خرداد 1398

استفاده از پایگاه عروض رایگان است اما اگر بخواهید می‌توانید از عروض حمایت مادی یا معنوی کنید.

حمایت مالی

در شبکه‌های اجتماعی، عروض را معرفی کنید.