صفحه نخست اخبار سایت نامه تشکر برخی از اساتید ادبیات تهران بزرگ از وبگاه عروض
نامه تشکر برخی از اساتید ادبیات تهران بزرگ از وبگاه عروض PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط محمد مهدي مجيري   
بسمه تعالی
ما استادان ادبیات فارسی آموزش و پرورش از «وبگاه عروض» برای به دست آوردن وزن عروضی و تحلیل شعرهای فارسی استفاده کرده و امکانات این وبگاه را برای این کار مناسب می دانیم.
ضمن آن که باید از این که سازنده در کنار کار اصلی این وبگاه به معرفی شعر فارسی، عروض و دیگر کارهای انجام شده در مورد آن پرداخته است، تشکر کنیم.
بی شک برای حفظ و اعتلای زبان و ادبیات فارسی که میراثی گرانبها از پیشینیان است، در زمانه ای که دنیای فناوری به سرعت رو به پیشرفت است، ما باید بیش از پیش تلاش کنیم و زبان و ادبیات غنی سرزمین خود را برای معرفی به دنیا و همگامی با دنیای فناوری آماده کنیم. یقینا این وبگاه می تواند در این راه، گام بلندی رو به جلو باشد.
امید است با حمایت از طرح های این چنینی، وظیفه ی خود را در پاسداشت فرهنگ این مرز و بوم به خوبی ایفا کنیم.
راضیه سلیمیان منطقه 4
منیره شکری منطقه 4
علی دایی منطقه 4
زهرا شکری منطقه 4
میرعبدالاحد منطقه 4
فیروزه سودایی منطقه 15
نسرین یزدانی منطقه 4
خدیجه دهنمکی منطقه 4
محبوبه زینبی منطقه 4
زهره علیشا منطقه 4