انتشار تحقیقات مربوط به خط و زبان فارسی در محیط رایانه چاپ
سه شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۱۶
دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی از برخی پروژ‌های دانشجویی مربوط به خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای حمایت نموده. متن کامل گزارش این پروژه‌ها برای استفاده عموم منتشر گشته است. این وبگاه نیز برای گسترش تحقیقات و اطلاع رسانی به محققان در زمینه فوق، اقدام به انتشار این گزارش‌ها نموده است. فایل‌های این گزارشات را می‌توانید در بخش «مقالات و گزارشات» مشاهده نمایید.
آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۴:۵۰